Gas distribution and related services

Country: Hungary
Language: EN HU
Customer: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Number: 4354199
Publication date: 20-09-2017
Source: TED
Descripition in original language
Tags: Gas distribution

Description

20/09/2017    S180    - - Services - Voluntary ex ante transparency notice - Negotiated procedure without a call for competition 

Hungary-Debrecen: Gas distribution and related services

2017/S 180-369323

Voluntary ex ante transparency notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
AK16018
Piac utca 20.
Debrecen
4024
Hungary
Contact person: dr. Paróczai Bernadett, Közbeszerzési Osztályvezető
Telephone: +36 52511550
E-mail: kozbesz.titkarsag@ph.debrecen.hu
Fax: +36 52511552
NUTS code: HU321

Internet address(es):

Main address: http://www.debrecen.hu

Address of the buyer profile: http://www.debrecen.hu

I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Elosztói csatlakozási szerződés a Debrecen Déli Gazdasági Övezet infrastruktúra fejlesztéshez kapcsolódóan összesen 10 950 m3/óra gázkapacitás biztosítására.

II.1.2)Main CPV code
65200000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Elosztói csatlakozási szerződés a Debrecen Déli Gazdasági Övezet infrastruktúra fejlesztéshez kapcsolódóan összesen 10 950 m3/óra gázkapacitás biztosítására.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 250 014 802.00 HUF
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
71326000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU321
Main site or place of performance:

Debrecen Déli Gazdasági Övezet, az alábbi helyrajzi számú területek: Debrecen, 0493/81; 0493/82, 0507/78; 0493/20; 0493/64; 0493/68; 0493/44; 0493/64.

II.2.4)Description of the procurement:

Az ingatlanon jelenleg meglévő fogyasztási helyek száma: 0.

Rendelkezésre álló hálózati kapacitás „A” (m3/h): 0.

Új kapacitás igény „B” (m3/h): 10 950.

Vásárolt összes hálózati kapacitás „A”+„B” (m3/h): 10 950.

Igénybejelentőn szereplő, az üzembe helyezést követő első teljes gázévben történő összes éves felhasználás (m3/év): 4 930 000.

Igénybejelentőn szereplő, az üzembe helyezést követő második teljes gázévben történő összes éves felhasználás (m3/év): 8 910 000.

Csatlakozási pont helye: Debrecen, Balogh M utat keresztező nagyközép nyomású NA400/ a elosztó vezeték.

A csatlakozáshoz szükséges műszaki paraméterek:

Az elosztóhálózatra történő csatlakozás megközelítőleg 7496 m DN315 PE100/G SDR11 gázelosztó gerinc vezeték és 8 db leágazó vezeték építésével valósítható meg.

A részletes és teljes feladatleírást, műszaki követelményeket a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Pályázat címe: „Debrecen déli gazdasági övezet infrastruktúrájának fejlesztése”. Azonosító száma: TOP-6.1.1-15-DE1-2016-00001.
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Negotiated procedure without prior publication
  • The works, supplies or services can be provided only by a particular economic operator for the following reason:
    • protection of exclusive rights, including intellectual property rights
Explanation:

A tárgyalásos eljárás jogcíme: Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja.

A szerződés kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg, és az ajánlatkérő számára nem létezik reális alternatíva beszerzési igényének kielégítésére, és a verseny hiánya nem annak a következménye, hogy a közbeszerzés tárgyát ajánlatkérő a versenyt indokolatlanul szűkítő módon határozta meg.

A Debrecen Déli Gazdasági Övezet gázenergia ellátásának biztosítása érdekében indokolt a GET 3. § 3. pont szerinti csatlakozási szerződés megkötése a TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társasággal, mint a GET 3. § 52a. pont szerinti Rendszerüzemeltetővel. A Debrecen Déli Gazdasági Övezet a TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság működési (illetékességi) területén helyezkedik el. A jelen közbeszerzési eljárásban a TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság kizárólagos szerződéskötési jogosultságát a GET 116. § (1) bekezdésére tekintettel a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban: Hivatal) által a GET 114. – 118. § alapján kiadott működési engedély alapozza meg.

A Hivatal a TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság részére a többször módosított 229/2009. számú határozatában földgázelosztási működési engedélyt adott, melynek 1. számú melléklete tartalmazza, hogy mely települések közigazgatási területén jogosult földgázelosztás nyújtására (Debrecen az 1. oszlop 672-713. soraiban található). A Hivatal által kijelölt földgázelosztói engedélyesek működési területe Magyarország egészét lefedi, azok között átfedés nincs.

A Hivatal által kiadott, többször módosított 229/2009. számú határozata alapján tehát a TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság az a területi szolgáltató, mely Debrecen közigazgatási területén teljes monopóliummal rendelkezik a hálózati csatlakozási szerződések kezelését illetően.

IV.1.3)Information about framework agreement
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure

Section V: Award of contract/concession

Contract No: 1
V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of contract award decision:
18/09/2017
V.2.2)Information about tenders
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
TIGÁZ-DSO Kft.
Rákóczi u. 184.
Hajdúszoboszló
4200
Hungary
Telephone: +36 52558100
E-mail: redele.csaba@tigaz.hu
Fax: +36 52361149
NUTS code: HU321
The contractor/concessionaire will be an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot/concession: 231 494 901.00 HUF
Total value of the contract/lot/concession: 250 014 802.00 HUF
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hungary
Telephone: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hungary
Telephone: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/09/2017

Other tenders from Hungary за for this period

Engineering services Source: TED

Cleaning services Source: TED

Advertising and marketing services Source: TED

Advertising and marketing services Source: TED

Career guidance services Source: TED