Electronic message and information services

Country: Hungary
Language: EN HU
Customer: Magyar Gáz Tranzit Zrt.
Number: 5637799
Publication date: 22-11-2017
Contract value: 160 700 (USD)
Price original: 43 000 000 (HUF)

Source: TED
Descripition in original language
Tags: Gas distribution Electronic message services Transport

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Magyar Gáz Tranzit Zrt.
   Záhony utca 7. B.ép.II
   Budapest
   1031
   Hungary
   Telephone: +36 13042627
   E-mail: katalin.kanai@gaztranzit.hu
   Fax: +36 13042790
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   http://www.gaztranzit.hu
   Additional information can be obtained from dr. Nagy Orsolya ügyvéd
   Pannónia utca 50. fszt. 3.
   Budapest
   1136
   Hungary
   Contact person: 1136
   Telephone: +36 209682290
   E-mail: dr.nagy.orsolya@chello.hu
   Fax: +36 13042790
   Internet address(es):
   Main address: http://www.gaztranzit.hu
   Address of the buyer profile: http://www.gaztranzit.hu

   dr. Nagy Orsolya ügyvéd
   Pannónia utca 50. fszt. 3.
   Budapest
   1136
   Hungary
   Contact person: 1136
   Telephone: +36 209682290
   E-mail: dr.nagy.orsolya@chello.hu
   Fax: +36 13042790
   Internet address(es):
   Main address: http://www.gaztranzit.hu
   Address of the buyer profile: http://www.gaztranzit.hu
  4. Type of the contracting authority:
  5. Main activity:
   Production, transport and distribution of gas and heat
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    A Magyar Gáz Tranzit Zrt. által üzemeltetett földgázszállító vezetékhez kapcsolódó bérelt vonali szolgáltatások nyújtása 3 évre.


    Reference number: MGT/007/2017
   2. Main CPV code:
    64216000
   3. Type of contract:
    Services
   4. Short description:

    Vállalkozási szerződés Magyar Gáz Tranzit Zrt. által üzemeltetett földgázszállító vezetékhez kapcsolódó bérelt vonali szolgáltatások ellátására 3 évre az ajánlattételi dokumentum műszaki tartalmának megfelelően.


   5. Estimated total value:
    Value excluding VAT: 43 000 000.00 HUF
   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    64216000
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Magyarország.


   4. Description of the procurement:

    Vállalkozási szerződés a Magyar Gáz Tranzit Zrt. által üzemeltetett földgázszállító vezetékhez kapcsolódó bérelt vonali szolgáltatások ellátására, 3 évre az ajánlattételi dokumentum műszaki tartalmának megfelelően; a Magyar Gáz Tranzit Zrt. földgázszállító rendszerén Szada kompresszorállomáson bérelt vonali-, internet és VOIP, Balassagyarmat mérőállomás és Vecsés indító-fogadó állomás, valamint és a Szada kompresszorállomás és Budapest III. kerület Záhony utcai székhely között bérelt vonal szolgáltatások nyújtása.

    A részletes műszaki tartalom az ajánlattételi közbeszerzési dokumentum műszaki mellékletében kerül meghatározásra.

    Becsült érték: nettó 43 000 000 HUF.


   5. Award criteria:
    Cost criterion - Weighting: 100
   6. Estimated value:
    Value excluding VAT: 43 000 000.00 HUF
   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 36
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
    Envisaged minimum number: 1
    Maximum number: 99
    Objective criteria for choosing the limited number of candidates:

    Ajánlatkérő nem korlátozza a jelentkezők számát, a kitöltés a hirdetmény feladása érdekében történt.


   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:
 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben és a Kbt. 63.§ (1)bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállnak.

    A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§-16. § rendelkezései szerint kell igazolni.

    A részvételre jelentkezőnek – és bevonás esetén a kapacitást biztosító szervezetnek- az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy esetükben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben, valamint a Kbt. 63.§ (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok nem állnak fenn.

    Ajánlatkérőnek a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására a felhívott részvételre jelentkezőnek csatolnia kell nyilatkozatát arról, hogy esetükben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben, valamint a Kbt. 63.§ (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok nem állnak fenn.

    A részvételre jelentkezőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése és a Kbt. 63.§ (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írja elő nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.

    A részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt, folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén a 2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján, a jelentkezésben csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.


   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    A részvételre jelentkezőnek az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek.

    P1.) Ajánlatkérőnek a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására a felhívott részvételre jelentkezőnek csatolnia kell nyilatkozatát az előző 3 mérlegforduló nappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatás (bérelt vonali-, internet-, és VOIP vonali szolgáltatások) nyújtásából származó árbevételéről, attól függően, hogy a részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

    [321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 19. § (1) bek. c) pontja és (3) bekezdései szerint.]

    Közös részvételre jelentkezés esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint lehet az alkalmasságot igazolni. Részvételre jelentkezők a Kbt. 65. § (7)-(11) bekezdéseiben foglaltak szerint támaszkodhatnak más szervezet kapacitásra, és igazolhatják azt.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    P1) Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha az elmúlt 3 mérlegforduló nappal lezárt üzleti évben összesen nem rendelkezik bérelt vonali-, internet-, és VOIP vonali szolgáltatások nyújtásából származó legalább nettó 10 000 000 HUF árbevétellel.


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    A részvételre jelentkezőnek az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek.

    Ajánlatkérőnek a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására a felhívott részvételre jelentkezőnek az alábbi dokumentumokat kell mutatnia.

    M1.) A felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben a legjelentősebb referenciáinak ismertetése. Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdés és befejezés időpontja), a szerződést kötő másik fél megnevezése, a szolgáltatás tárgya, mennyisége (teljesített oldalszám), vagy az ellenszolgáltatás összege, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

    [321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21.§ (3)bekezdés a) pont)

    M2.) A bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított minőségbiztosítási vagy minőségirányítási rendszer (min. ISO 9001, vagy azzal egyenértékű) tanúsítványát, illetve az ezekkel egyenértékű minőségbiztosítási intézkedés részletes ismertetését.

    [321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21.§ (3)bekezdés c) pont)

    Valamennyi dokumentumot elegendő egyszerű másolatban benyújtani.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Alkalmatlan Részvételre jelentkező, ha:

    M1.) a felhívás feladását megelőző 3 évben nem rendelkezik összesen legalább:

    — min 1 db min 1 éves időtartamban, szerződésszerűen teljesített, min georedundáns kialakítású menedzselt bérelt vonali- és internet hozzáférési szolgáltatás nyújtását, továbbá,

    — min 1 db min 1 éves időtartamban, szerződésszerűen teljesített, legalább 50 km-es távolságra lévő létesítmények közötti bérelt vonali szolgáltatás nyújtását, továbbá,

    — min 1 db min 1 éves időtartamban, szerződésszerűen teljesített, VOIP technológiával megvalósított PSTN hozzáférési szolgáltatás nyújtását tartalmazó referenciával.

    Az M1.)-nek való megfelelés egy és/vagy több referenciával is teljesíthető;

    M2.) nem rendelkezik bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított minőségbiztosítási vagy minőségirányítási rendszerrel (min.ISO9001, vagy egyenértékű),illetve ezekkel egyenértékű minőségbiztosítási intézkedéssel.


   4. Information about reserved contracts:
   5. Deposits and guarantees required:

    Meghiúsulási kötbér: Vállalkozó meghiúsulási kötbért köteles fizetni, ha neki felróhatóan a teljesítés meghiúsul. Mértéke: a teljes nettó vállalkozási díj 30 %-a.

    Késedelmi kötbér: Ha a Vállalkozó a szolgáltatás teljesítésének megkezdésével neki felróhatóan késedelembe esik, akkor késedelmi kötbér fizetésére köteles. Mértéke: a késedelemmel érintett szerződéses mennyiségre eső nettó vállalkozási díj 10 %-a/nap, mely nem lehet több a teljes nettó vállalkozási díj 10 %-nál.

    Hibás teljesítési kötbér: SLA szerint.

    Teljesítési biztosíték: Mértéke a teljes nettó vállalkozási díj 5 %-a.

    A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait az ajánlattételi dokumentum tartalmazza.


   6. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

    A jogszabályoknak megfelelő részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlában szereplő ellenértéket ajánlatkérő átutalással egyenlíti ki figyelemmel a Kbt. 135. § (1)és (6) bekezdése Ptk. 6:130. § (1) – (2) bekezdésében foglalt rendelkezésekre és az Art. 36/A. §-ára.

    A teljesítést igazoló okirat a számla mellékletét képezi. Az ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a HUF.


   7. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

    Ajánlatkérő nem teszi lehetővé projekttársaság (gazdálkodó szervezet) létrehozatalát.


  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:

   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Negotiated procedure with prior call for competition
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2017-12-18
   Local time: 12:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
   Date: 2017-12-22
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   HU
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: yes
  Estimated timing for further notices to be published:

  2020. III. negyedév.


 2. Information about electronic workflows
  Electronic ordering will be usedElectronic invoicing will be acceptedElectronic payment will be used
 3. Additional information

  1) A részvételi jelentkezés (RJ)t a Kbt. 66. § (1) alapján kell megtenni. RJ-ek felbontási helye: 1136 Budapest, Pannónia u. 50 fszt 3. dr. Nagy Orsolya ügyvédi iroda. Időpont 2017.12.18. 12:00 óra. Az RJ-k felbontásán jelenlétre jogosult személyek: a Kbt. 68.§ (3) bekezdése szerint.

  2) Az RJ postai úton beküldésénél a postai kézbesítésből származó bizonytalanságok (pl. a RJ benyújtási határidő lejártát követő kézbesítés, a csomag megsérülése) esetleges bekövetkezése a jelentkező saját kockázatát képezik.

  3) Az RJ-t egy papír alapú példányban, „eredeti” jelzéssel, valamint egy darab a papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban CD/DVD lemezen, .pdf formátumban benyújtani. Az RJ csomagolásán fel kell tüntetni a részvételre jelentkező nevét és címét, valamint az alábbi szöveget: „A Magyar Gáz Tranzit Zrt. által üzemeltetett földgázszállító vezetékhez kapcsolódó bérelt vonali szolgáltatások nyújtása 3 évre. – Részvételi jelentkezés 18.12.2017-án 12:00 óra előtt felbontani tilos”. A RJ-ek bírálata a nyomtatott formátumban benyújtott eredeti példány alapján történik.

  4) Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat valamennyi érdeklődő gazdasági szereplő részére térítésmentesen elektronikusan elérhetővé teszi a következő címen: https://kozbeszerzesek.gaztranzit.hu (URL) A dokumentumok átvétele (letöltése) az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentumokat https://kozbeszerzesek.gaztranzit.hu oldalról regisztrációt követően lehet letölteni, a regisztrációval kapcsolatos információk a//www.gaztranzit.hu/hu/balmenu/dokumentumtar/Lapok/kozbeszerzes.aspx (URL) oldalon találhatóak. A részvételi dokumentáció letöltése az. I.1. pont szerinti címről a részvételre jelentkezési határidőben történik.

  5) A részvételre jelentkezőnek a RJ-ében cégszerűen nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2)- (6) szerint.

  6) A RJ benyújtásával kapcsolatos további információkat a dokumentum tartalmazza. Amennyiben a felhívás és a dokumentum között eltérés mutatkozik a részvételi felhívás az irányadó.

  7) Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. § alapján, konzultáció nincs.

  8) A RJ-ben valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani, a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok részvételi jelentkező általi felelős fordítása is megfelelő. Az erre vonatkozó nyilatkozatot a RJ-ben csatolni kell.

  9) Hiánypótlás, felvilágosítás a Kbt. 71. § szerint. A Kbt. 71.§ (6) bekezdése szerint az új gazdasági szereplő bevonása esetén nincs új hiánypótlás.

  10) Ajánlatkérő részajánlattételt nem biztosít, mivel az nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel, a megvalósítandó feladatok egy távközlési rendszerhez kapcsolódnak.

  11) Közös RJ esetében a Kbt. 35. § szerinti előírások az irányadók. A jelentkezéshez csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodás egy példányát.

  12) Az ajánlatok értékelése: az ajánlatkérő részéről a szerződés időtartama alatt az egyes ajánlatok szerinti összes költség relatív értékelése a dokumentumban meghatározottak alapján. Ponttartomány: 0-100 pont.

  13) Ajánlatkérő a III.1.2. és III.1.3. pontjában meghatározott alkalmassági feltételeket és igazolási módot a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

  14)A IV.2.6. pont kitöltése a feladás érdekében történt, az 1 hónap 30 naptári napot jelent

  15)Ajánlatkérő a Kbt.75.§ (2) bekezdés e) pontot nem alkalmazza.

  16)Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Nagy László Gábor, lajstromszám: 00099.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
   Riadó utca 5.
   Budapest
   1026
   Hungary
   Contact person: 1026
   Telephone: +36 18828594
   E-mail: dontobizottsag@kt.hu
   Fax: +36 18828593
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
   Precise information on deadline(s) for review procedures:

   A Kbt. 148.§ rendelkezései szerint.


  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

   A Kbt. 148.§ rendelkezései szerint.


   Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
   Riadó utca 5.
   Budapest
   1026
   Hungary
   Contact person: 1026
   Telephone: +36 18828594
   E-mail: dontobizottsag@kt.hu
   Fax: +36 18828593
 5. Date of dispatch of this notice
  2017-11-17

Other tenders from Hungary за for this period

Project management consultancy services Source: TED

Technical inspection services Source: TED

Advertising and marketing services Source: TED

Refuse collection services Source: TED

Architectural design services Source: TED