Chemical reagents

Country: Hungary
Language: EN HU
Customer: Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet
Number: 63952
Publication date: 14-02-2017
Source: TED
Descripition in original language

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet
   Törteli út 1–3.
   Cegléd
   2700
   Hungary
   Telephone: +36 53310011
   E-mail: bobal.istvan@toldykorhaz.hu
   Fax: +36 53310860
   NUTS code: HU102
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   http://toldykorhaz.hu/?page_id=1763
   Additional information can be obtained from the abovementioned addressto the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
   Other type: költségvetési intézmény
  5. Main activity:
   Health
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Immunkémiai reagensek beszerzése gépkihelyezéssel adásvételi szerződés keretében, 2 részben, 69 750 vizsgálat/év, összesen 209 250 vizsgálat/3 év.


   2. Main CPV code:
    33696300
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    3 éves határozott idejű adásvételi szerződés keretei között immunkémiai reagensek szállítása 2 részben, gép kihelyezésével.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
    all lots
  2. Description
   1. Title:

    Immunkémia – rutin vizsgálatok reagenseinek beszerzése gépkihelyezéssel adásvételi szerződés keretében


    Lot No: 1
   2. Additional CPV code(s):
    33696300, 33124100, 50000000, 79998000
   3. Place of performance:
    NUTS code: HU102
    Main site or place of performance:

    Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet (2700. Cegléd, Törteli út 1-3.) Központi laboratórium.


   4. Description of the procurement:

    Árubeszerzés.

    Adásvétel.

    Mennyiség: 1.rész: Rutin vizsgálatok reagensei 62 590 vizsgálatszám/év, 187 770 vizsgálatszám/3 év..

    Reagens szállítása gépkihelyezéssel. A kihelyezett immunkémiai automata min. 150 vizsgálat/óra teljesítményű, zárt rendszerű, új, vagy használt maximum 3 éves készülék lehet, mely az adott vizsgálat elvégzésére alkalmas.

    A szerződés teljesítése során (adott esetben): a kihelyezett gépek leszállítása, telepítése, beüzemelése, üzembe helyezése, ennek keretében 24 órás próbaüzem elvégzése, kezelőszemélyzet betanítása, laboratóriumi számítógépes programhoz (GlobNet-Labworks) illesztés, ún. „átállási költségek” vállalása, a működtetéshez szükséges feltételek biztosítása és megteremtése, így szükség esetén szünetmentes tápegység, vízlágyító berendezés biztosítása. A kihelyezett gépek esetében szerviz biztosítása, a javítási és a karbantartási feladatok ellátása, cserekészülék biztosítása. Ajánlatkérő 3 évnél régebbi gépeket nem fogad el és csatolni kell a készülékek magyar nyelvű leírását.


   5. Award criteria:
   6. Estimated value:

   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 36
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: yesDescription of options:

    A konkrét betegigény figyelembe vételével a kiírás szerinti mennyiségtől +30 %-al el lehet térni. Az opcióként megadott mennyiségi eltérés lehívása az alapmennyiség szállításával megegyező módon történik a szerződés időtartama alatt.


   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:
   14. Title:

    Immunkémia – sürgősségi vizsgálatok reagenseinek beszerzése gépkihelyezéssel, adásvételi szerződés keretében


    Lot No: 2
   15. Additional CPV code(s):
    33696300, 33124100, 50000000, 79998000
   16. Place of performance:
    NUTS code: HU102
    Main site or place of performance:

    Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet (2700. Cegléd, Törteli út 1-3.) Központi laboratórium.


   17. Description of the procurement:

    Árubeszerzés.

    Adásvétel.

    Mennyiség: 2.rész: Sürgősségi vizsgálatok reagensei 7 160 vizsgálatszám/év, 21 480 vizsgálatszám/3 év.

    Szükséges 2 db ugyanolyan egyenként mérő – monoteszt – készülék megajánlása, mely az adott vizsgálat elvégzésére alkalmas. A készülék min. 20 vizsgálat/óra teljesítményű új, vagy használt maximum 3 éves készülék lehet.

    A szerződés teljesítése során: a kihelyezett gépek leszállítása, telepítése, beüzemelése, üzembe helyezése, ennek keretében 24 órás próbaüzem elvégzése, kezelőszemélyzet betanítása, laboratóriumi számítógépes programhoz (GlobNet-Labworks) illesztés, ún. „átállási költségek” vállalása, a működtetéshez szükséges feltételek biztosítása és megteremtése, így szükség esetén szünetmentes tápegység, vízlágyító berendezés biztosítása. A kihelyezett gépek esetében szerviz biztosítása, a javítási és karbantartási feladatok ellátása, cserekészülék biztosítása. Ajánlatkérő 3 évnél régebbi gépeket nem fogad el és csatolni kell a készülékek magyar nyelvű leírását.


   18. Award criteria:
   19. Estimated value:

   20. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 36
    This contract is subject to renewal: no
   21. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   22. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   23. Information about options:
    Options: yesDescription of options:

    A konkrét betegigény figyelembe vételével a kiírás szerinti mennyiségtől +30 %-al el lehet térni. Az opcióként megadott mennyiségi eltérés lehívása az alapmennyiség szállításával megegyező módon történik a szerződés időtartama alatt.


   24. Information about electronic catalogues:

   25. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   26. Additional information:
 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti kizáró ok fennáll.

    A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1-16. § rendelkezései szerint kell igazolni. A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írja elő nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.

    Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. §-ban foglalt öntisztázás lehetőségére.

    A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján ajánlattevő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani.

    A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésre tekintettel az ajánlattevőknek az ajánlatban csak a nyilatkozatot kell benyújtaniuk a kizáró okoknak való megfelelés vonatkozásában, az igazolásokat az ajánlatban nem, csak a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra kell majd csatolni.

    Ajánlatkérő elfogadja azt is, ha az ajánlattevő a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.

    Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a kizáró okok fenn nem állásának igazolására kizárólag az ajánlattételi felhívás megküldésének napját követő keltezésű nyilatkozatokat fogad el.

    Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 69. § (4) bekezdésére, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. és 9. §-ára is.


   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    Ajánlattevőnek, a közös ajánlattevőnek be kell nyújtania:

    P.1. A 321/2015. (X.30.) Korm. Rendelet 19.§ (1) bek. a) pontja alapján valamennyi – az ajánlati felhívás feladását megelőző 12 hónapban vezetett pénzforgalmi számláról – pénzforgalmi számlát vezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozatot (eredeti vagy másolati példányban) arra nézve, mióta vezeti a pénzforgalmi számlát, és a felhívás feladását megelőző 12 hónapban 30 napot meghaladó sorba állítás a pénzforgalmi számlán volt-e, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. (A „sorba állítás” kitétel alatt Ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. Törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.)

    P.2. A 321/2015. (X.30.) Korm. Rendelet 19.§ (1) bek. b) pontja alapján csatolnia kell saját vagy jogelődje, az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját, ha a letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét. Amennyiben a letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő vagy a könyvelő (könyvvizsgáló) által kiadott nyilatkozatot az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három lezárt üzleti év tekintetében a mérleg szerinti eredményről (2016. év vonatkozásában adózott eredményről) évenkénti bontásban.

    Amennyiben a kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges, ajánlattevőnek elegendő nyilatkoznia a beszámoló elérési útvonaláról (URL).

    Ha az ajánlattevő a P.2. szerinti irattal azért nem rendelkezik az előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából(immunkémiai reagensek beszerzése) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.

    Ajánlattevőnek az egységes európai közbeszerzési dokumentum – ajánlatban történő -egyszerű nyilatkozatának benyújtásával kell előzetesen igazolni, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek.

    Az alkalmassági követelmények mindkét rész vonatkozásában irányadóak.

    Ajánlattevő (közös ajánlattevők) az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően felehetnek meg, illetve bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (11) bekezdésére.

    Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, úgy ajánlattevő alkalmasságát a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint köteles igazolni. A kezességvállalásról szóló dokumentumot eredeti vagy hiteles másolati példányban kérjük csatolni.

    A Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők közül elegendő, ha az egyik felel meg.

    Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az alkalmassági követelmények igazolására kizárólag az ajánlattételi felhívás megküldésének napját követő keltezésű nyilatkozatokat fogad el.

    Az ajánlattevőnek az ajánlatban csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát kell benyújtania az alkalmassági követelményeknek való megfelelés vonatkozásában, az igazolásokat az ajánlatban nem, csak a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra kell majd benyújtani.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Alkalmas:

    P.1. ha a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat alapján megállapítható, hogy pénzforgalmi jelzőszámán felhívás feladását megelőző 12 hónapban 30 napot meghaladó sorba állítás nem volt;

    P.2. ha saját vagy jogelődje, az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három lezárt üzleti év beszámolói szerint a cég mérleg szerinti eredménye (2016. év vonatkozásában adózott eredménye) legalább 2 évben nulla vagy pozitív.

    Ha P.2. szerinti irattal azért nem rendelkezik az előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, ajánlatkérő az ajánlattevő alkalmasságát akkor állapítja meg, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (immunkémiai reagensek beszerzése) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele eléri vagy meghaladja összesen az 1. rész esetében a nettó 48 000 000 HUF-ot, 2. rész esetében a nettó 24 000 000 HUF-ot.


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    M1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § ( 1) bekezdés a) pontja szerint, az ajánlati felhívás feladásának napjától visszaszámított 3 éven (36 hónapon) belül végzett a közbeszerzés tárgyából (immunkémiai reagensek szállítása) származó referencia ismertetése.

    Igazolási mód: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22.§ (1)-(2) bekezdése szerint. A nyilatkozatnak/szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak tartalmaznia kell a következő adatokat: a teljesítés időpontja (a kezdési és a befejezési határidő – év,hónap, nap – megjelölésével), a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe, a szállítás tárgya, az ellenszolgáltatás nettó összege, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt.

    A legjelentősebb szállításokat elegendő az alkalmassági követelményeknek való megfelelés mértékéig ismertetni és igazolni.

    M.2. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés b) pontja szerint azoknak a szakembereknek (szervezeteknek), – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.

    Az előírt képzettség és meglévő szakmai gyakorlat igazolására csatolandó a szakemberek aláírt önéletrajza, valamint a képzettséget igazoló dokumentum egyszerű másolatban. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a szakemberek kifejezett nyilatkozatát, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre állnak és közreműködnek a teljesítésben.

    M/3. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés i) pontja alapján ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatban csatolnia kell elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó tanúsítványt, amely tanúsítja, hogy a leírásokra vagy szabványokra történő hivatkozással egyértelműen meghatározott áru megfelel a meghatározott leírásoknak, szabványoknak.

    Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

    A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a köztük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt [Kbt. 65.§ (7) bekezdés].

    Ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a Kbt. 65.§ (7) és (9) bekezdésben foglaltak szerinti esetekben támaszkodhat.

    Az alkalmassági követelmények mindkét rész vonatkozásában irányadóak.

    Ajánlattevőnek az egységes európai közbeszerzési dokumentum – ajánlatban történő -egyszerű nyilatkozatának benyújtásával kell előzetesen igazolni, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek.

    Az ajánlattevőnek az ajánlatban csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát kell benyújtania az alkalmassági követelményeknek való megfelelés vonatkozásában, az igazolásokat az ajánlatban nem, csak a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra kell majd benyújtani.

    Az M.2. alkalmassági feltétel esetében amennyiben az ajánlattevő mind a két részre ajánlatot tesz ugyanaz a személy megjelölhető, amennyiben mind a két részre megajánlott eszközre képezettséget igazoló dokumentummal rendelkezik.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Alkalmatlan:

    M.1. ha az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 év időtartamban összesen nem rendelkezik a közbeszerzés tárgyából (immunkémiai reagensek szállítása) származó referenciával az 1. rész vonatkozásában nettó 24 000 000 HUF, a 2. rész vonatkozásában nettó 12 000 000 HUF értékben;

    M.2. ha nem rendelkezik a megajánlott berendezések vonatkozásában 2 fő szervizmérnökkel, akik mindegyike gyakorlattal rendelkezik szervizmérnökként immunkémiai automata szervizelésében, és a kihelyezett készülék gyártója által a szerviz tevékenységre kiképzett és feljogosított személy, mely képzettségét a gyártó által kiadott képzési dokumentummal igazolja;

    M/3. alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha a megajánlott termék nem rendelkezik érvényes CE megfelelőségi tanúsítvánnyal, illetve a csatolt gyártói megfelelőségi nyilatkozat alapján nem felel meg a 4/2009. (III.17.) EüM rendelet, illetve az orvostechnikai eszközökre vonatkozó 93/42/EGK irányelvben meghatározott alapkövetelményeknek.


   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
    Contract performance conditions:

    Vevő előleget nem fizet. A szerződés szerinti kifizetések banki átutalással, magyar HUF-ban, számla ellenében a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bek.-ben foglaltak szerint, a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdései és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36./A. § rendelkezés figyelembe vételével. Az eü-i szolgáltatók fizetési határideje 60 nap. Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme HUF. Ajánlatkérő szállításonként részszámlázási lehetőséget biztosít. Késedelmi kötbér: a szerződés nettó ellenértékének 0,5 %/késedelmes nap,max. a szerződés nettó ellenérték 5 %-a,ezt követően elállási joga van a megrendelőnek. Késedelmi kamat: a késedelem időtartamára a Ptk. 6:155 § szerinti meghatározott mértékű kamat. Meghiúsulási kötbér: a szerződés szerinti nettó ellenérték 5 %-a. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletesen a szerződéstervezetben találhatóak. A rendelkezések és a finanszírozási feltételek valamennyi rész esetén irányadóak. Szerződésmódosítás: Kbt.141.§ szerint.


   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
    Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2017-03-20
   Local time: 10:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   HU
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2017-03-20
   Local time: 10:00
   Place:

   Ajánlatkérő székhelye, Főépület, földszint, 012. szoba,Gazdasági igazgatói iroda.


   Information about authorised persons and opening procedure:

   A bontási eljárás során ajánlatkérő a Kbt. 68. § (1-4), (6) bekezdései szerint jár el.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
  Electronic payment will be used
 3. Additional information

  A bontási eljárás során ajánlatkérő a Kbt. 68. § (1-4), (6) bekezdései szerint jár el.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Közbeszerzési Döntőbizottság
   Riadó u. 5.
   Budapest
   1026
   Hungary
   Contact person: 1026
   Telephone: +36 18828594
   E-mail: dontobizottsag@kt.hu
   Fax: +36 18828593
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
   Precise information on deadline(s) for review procedures:

   A Kbt. 148. § szerint.


  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

   A Kbt. 148. § szerint.


   Közbeszerzési Döntőbizottság
   Riadó u. 5.
   Budapest
   1026
   Hungary
   Contact person: 1026
   Telephone: +36 18828594
   E-mail: dontobizottsag@kt.hu
   Fax: +36 18828593
 5. Date of dispatch of this notice
  2017-02-10

Other tenders from Hungary за for this period

Medical gases Source: TED

Parking lot construction work Source: TED

Engineering services Source: TED

Architectural, engineering and planning services Source: TED

Accounting, auditing and fiscal services Source: TED