Legal advisory services

Country: Hungary
Language: EN HU
Customer: Magyar Államkincstár
Number: 7639047
Publication date: 09-02-2018
Contract value: 0 (USD)
Price original: 1 (HUF)

Source: TED
Deadline: 4 days
Descripition in original language
Tags: Legal advisory services

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Magyar Államkincstár
   Hold utca 4.
   Budapest
   1054
   Hungary
   Telephone: +36 13273647
   E-mail: kozbeszerzes@allamkincstar.gov.hu
   Fax: +36 13273593
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/a-kincstar/uvegzseb_szolgaltatas/271/
   Additional information can be obtained from Kuczora Ügyvédi Iroda
   Alkotmány utca 12. Fszt. 1
   Budapest
   1054
   Hungary
   Contact person: 1054
   Telephone: +36 13010695
   E-mail: mak@kuczora.hu
   Fax: +36 13010695
   Internet address(es):
   Main address: http://www.eljarasok.kuczora.hu
   Address of the buyer profile: http://www.eljarasok.kuczora.hu

   Kuczora Ügyvédi Iroda
   Alkotmány utca 12. Fszt. 1
   Budapest
   1054
   Hungary
   Contact person: 1054
   Telephone: +36 13010695
   E-mail: mak@kuczora.hu
   Fax: +36 13010695
   Internet address(es):
   Main address: http://www.eljarasok.kuczora.hu
   Address of the buyer profile: http://www.eljarasok.kuczora.hu
  4. Type of the contracting authority:
   Other type: központi költségvetési szerv
  5. Main activity:
   Economic and financial affairs
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Megbízási keretszerződés keretében az uniós pénzeszközök felhasználásához kapcsolódó közbeszerzési-jogi szakértői tanácsadás


   2. Main CPV code:
    79111000
   3. Type of contract:
    Services
   4. Short description:

    Megbízási keretszerződés keretében az uniós pénzeszközök felhasználásához kapcsolódó közbeszerzési-jogi szakértői tanácsadás.


   5. Estimated total value:
    Value excluding VAT: 1.00 HUF
   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    79111000, 80590000
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Magyarország, a nyertes ajánlattevő székhelye.


   4. Description of the procurement:

    Uniós pénzeszközök felhasználásához kapcsolódó közbeszerzési-jogi szakértői tanácsadás a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok szerint:

    1. Közbeszerzési eljárások dokumentumainak közbeszerzési-jogi utóellenőrzése - 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 98. § (kedvezményezettek által lefolytatott közbeszerzési eljárások közbeszerzési-jogi szempontú utóellenőrzése).

    2. Közbeszerzési eljárások dokumentumainak közbeszerzési-jogi utólagos ellenőrzése - 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 99. § (kedvezményezettek által lefolytatott közbeszerzési eljárások közbeszerzési-jogi szempontú utólagos ellenőrzése).

    3. Közbeszerzési szerződések módosításának közbeszerzési-jogi utóellenőrzése - 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 100. § (1) bek. (kedvezményezettek által megkötött közbeszerzési szerződésmódosítások utóellenőrzése).

    4. Közbeszerzési szerződések módosításának közbeszerzési-jogi utólagos ellenőrzése - 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 100. § (3) bek. (kedvezményezettek által megkötött közbeszerzési szerződésmódosítások utólagos ellenőrzése).

    5. Belső szabályzatok elkészítése, felülvizsgálata

    6. Az ellenőrzési eljárásokat elősegítő útmutatók, ellenőrző listák elkészítése

    7. Közbeszerzési minőségbiztosítási folyamathoz, szabálytalansági eljárásokhoz kapcsolódó szakvélemények, állásfoglalások készítése, auditok során közreműködés, közbeszerzési-jogi szakértői tanácsadás és rendelkezésre állás

    8. Szakmai konferenciákon, továbbképzéseken szakmai előadások (oktatások), workshopok tartása

    A szerződés keretösszege:1 789 200 000,- HUF (közbeszerzés mennyisége), amely 30 % opciós mennyiséget tartalmaz. Tervezett mennyiségek (tájékoztató adatok): Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében 6500 db projekt keretében, 13 000 db közbeszerzési eljárás utó- vagy utólagos ellenőrzése, 4000 db szerződésmódosítás utó- vagy utólagos ellenőrzése. Audit ellenőrzés várhatóan a projektek 5 %-át érinti. Ajánlatkérő évente két alkalommal tervezi szakmai előadások (oktatások), workshopok tartását.

    Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy feladatát a mindenkor hatályos jogszabályok szerint köteles elvégezni. Részletes adatokat a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

    Nyertes ajánlattevő a keretszerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a felhívás jelen pontjában rögzített - opció nélkül számított - keretösszegre vonatkozóan Ajánlatkérő nem vállal megrendelési kötelezettséget, ugyanakkor Ajánlatkérő vállalja, hogy - opció nélkül számított - keretösszeg legalább 70 %-ára vonatkozóan eseti megrendelést ad ki. A fennmaradó 30 % tekintetében nyertes ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az összeg kimerítésének elmaradása esetén Ajánlatkérő felé semmilyen követeléssel nem élhet.

    Ajánlatkérő kizárja a részajánlattételt: a beszerzés tárgya azonos típusú, egymásra épülő szolgáltatások megrendelésére irányul, amely műszaki szempontból az ajánlatkérő számára országosan egységes működtetést, kezelést biztosít. A beszerzés tárgyát képező azonos típusú szolgáltatásokat az ajánlatkérő nagy mennyiségben kívánja beszerezni, amelynek folytán biztosított lehet jelentősebb árkedvezmény, ami a költséghatékony közbeszerzést biztosítja. A beszerzés részekre bontása műszaki, jogi szempontokra figyelemmel és gazdaságilag sem indokolt.

    Az eljárás a Kbt. 53. § (6) bek. alapján feltételesen kerül megindításra. Szerződés a pénzügyi fedezetét biztosító Támogatási Szerződés módosítás hatálybalépésével, vagy a felek aláírásának napján lép hatályba, amennyiben ez később következik be. Amennyiben ajánlatkérő a benyújtott támogatási igénynél kisebb összegben kap támogatást, akkor döntése szerinti eredményes eljárás esetén az elnyert támogatási összegre köti meg a keretszerződést.


   5. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Az M.2.1. pontban bemutatott szakember 60 hónapon felüli közbeszerzési-jogi ellenőrzésben szerzett szakmai tapasztalata (max. 30 hónap) / Weighting: 10
    Quality criterion - Name: Az M.2. pontban bemutatott szakembereken felüli szakemberek száma, akik legalább 36 hónap közbeszerzési-jogi ellenőrzésben szerzett szakmai tapasztalattal rendelkeznek (max. 5 fő) / Weighting: 15
    Quality criterion - Name: A 2.3. pontra bemutatott szakember közbeszerzési-jogi uniós audit ellenőrzésben való részvétel és/vagy audit észrevételekre adott válasz kidolgozásában szerzett szakmai tapasztalata (max 15. db) / Weighting: 5
    Quality criterion - Name: A 2.4. pontra bemutatott szakember szerződésmódosítás közbeszerzési-jogi ellenőrzésében szerzett szakmai tapasztalata (értékelt maximum 50 db) / Weighting: 5
    Quality criterion - Name: A 2.5. pontra bemutatott szakember közbeszerzési-jogi oktatásban szerzett szakmai tapasztalata (értékelt maximum 15 óra (1 óra = 60 perc) / Weighting: 5
    Price - Weighting: 60
   6. Estimated value:
    Value excluding VAT: 1.00 HUF
   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 48
    This contract is subject to renewal: yes
    Description of renewals:

    A szerződés egy alkalommal, legfeljebb további 12 hónap időtartammal meghosszabbítható, az ajánlatkérő egyoldalú jognyilatkozata alapján a keretösszeg kimerüléséig.


   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: yesDescription of options:

    A felhívás II.2.4) pontjában megadott mennyiségből 30 % opciós mennyiség, melyet ajánlatkérő jogosult a keretszerződés lejártáig azonos feltételekkel igénybe venni. Az opciós mennyiség a szerződés meghosszabbításának időtartama alatt is lehívható az eredeti szerződéses feltételekkel.

    Ajánlatkérő a felhívás II.2.4) pontjában meghatározott keretösszegre 30 % opciós mennyiséget köt ki. Ajánlatkérő rögzíti, hogy az opció lehívására a felhívás II.2.4) pontjában meghatározott határozott időtartam alatt - és adott esetben a meghosszabbítás időtartama alatt is - sor kerülhet, akkor, ha a felhívás II.2.4) pontjában meghatározott teljes keretösszegre vonatkozó megrendelés már kiadásra került a nyertes ajánlattevő részére. Az opció lehívására vonatkozó szándékáról Ajánlatkérő legkésőbb a felhívás II.2.4) pontjában meghatározott keretösszeg 90 %-os teljesülési állapotának elérésekor tájékoztatja a nyertes ajánlattevőt. Ajánlatkérő rögzíti, hogy az opcionális mennyiség teljesítésére - az opció lehívása esetén - a közbeszerzési eljárásban a teljes mennyiségre megadott egységáron kell sor kerüljön!


   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: KÖFOP-3.2.4-15-2016-00001
   13. Additional information:

    Ajánlatkérő a Kbt. 98. § (3) bek. alapján fenntartja a jogot HNT eljárás indítására a keretösszeg kimerülése esetén a felhívás II.2.4) 1-4. pontjában meghatározott feladatok további megrendelése érdekében, jelen közbeszerzéssel azonos szerződéses feltételek alkalmazása mellett.

    Értékelés:Ár szempont alszempontjai:

    1-4. feladatok óradíja (nettó HUF/óra) 50

    5-8. feladatok óradíja (nettó HUF/óra) 10


 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    A) Kizáró okok:

    Nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-eiben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

    Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 74. § (1) bek. a) és b) pontjaiban foglaltakra.

    A kizáró okok fenn nem állását (közös) ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet első körben az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (a továbbiakban EEKD) köteles igazolni az alábbiak szerint:

    A Kbt. 67. § (1) bek. alapján ajánlattevő - vmint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet - köteles az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az EEKD-ban foglalt nyilatkozatát, megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírtan benyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. fejezetében foglaltak szerint. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtani.

    Felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Kb. 64. §-ra.

    Azon alvállalkozók vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, a Kbt. 67. § (4) bek. alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

    A Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján a felhívott ajánlattevő a Kr. 8, 10, 12-16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

    Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges).

    A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.


   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    Igazolási mód:

    Az EEKD-val történő előzetes igazolás során Ajánlatkérő elfogadja a gazdasági szereplő (ajánlattevő, közös ajánlattevő, kapacitást biztosító szervezet külön-külön) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése.

    A Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján csatolandó iratok:

    P.1.) A Kr. 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén bármelyik közös ajánlattevő) csatolja az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó, saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben az Ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az Ajánlatkérő ellenőrzi, ebben az esetben a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges. Amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy nyilatkozat az utolsó három lezárt üzleti év adózott eredményéről.

    Ha az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó (közbeszerzési-jogi tanácsadás és/vagy jogi tanácsadás) árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.

    P.2) Ajánlattevőnek a Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlathoz csatolnia kell a felhívás feladásától visszafelé számított három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából (közbeszerzési-jogi tanácsadás és/vagy jogi tanácsadás) származó nettó árbevételéről szóló nyilatkozatát éves bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

    Ajánlatkérő P.1) - P.2) ponttal kapcsolatban felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bek.-re.

    P.3) Ajánlattevőnek a Kr. 19. § (1) bekezdés d) pontja alapján az ajánlathoz csatolnia kell a közbeszerzés tárgya szerinti (közbeszerzési-jogi tanácsadás és/vagy jogi tanácsadás), legkésőbb az ajánlattételi határidő időpontjában érvényes szakmai felelősségbiztosítás fennállásának igazolását (a felelősségbiztosítási kötvényt vagy fedezetigazolás egyszerű másolati példányát, amennyiben a biztosítás fennállása ezekből (akár ezek valamelyikéből) megállapítható).

    A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek (P.2) a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre (P.1, P.3), az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.

    Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(8) és a 67. § (3), 69. § (11) bek.-ben foglaltakra.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    P.1.) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben a saját vagy jogelődje adózott eredménye az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évben egynél több alkalommal negatív.

    A Kr. 19. § (2) bekezdése alapján, amennyiben az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, úgy ajánlattevő alkalmatlan, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (közbeszerzési-jogi tanácsadás és/vagy jogi tanácsadás) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem eléri el vagy nem haladja meg 300 000 000,- HUF-ot.

    P.2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladásától visszafelé számított három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (közbeszerzési-jogi tanácsadás és/vagy jogi tanácsadás) származó nettó árbevétele összesen nem éri el az 300 000 000,- HUF-ot.

    P.3) Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik a közbeszerzés tárgya szerinti (közbeszerzési-jogi tanácsadás és/vagy jogi tanácsadás) szolgáltatás nyújtására irányuló, az ajánlattételi határidő időpontjában érvényes olyan szakmai felelősségbiztosítással, amelynek fedezeti értéke legalább 50 000 000 HUF/káresemény és legalább 100 000 000 HUF/év.


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    Igazolási mód:

    Az EEKD-val történő előzetes igazolás során Ajánlatkérő elfogadja a gazdasági szereplő (ajánlattevő, közös ajánlattevő, kapacitást biztosító szervezet külön-külön) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése.

    A Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján csatolandó iratok:

    M.1) A Kr. 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján csatolja az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb hat éven (72 hónapon) belül megkezdett legjelentősebb referenciáinak ismertetését.

    Az ismertetőben meg kell adni legalább.

    a) a szerződést kötő másik fél megnevezését,

    b) a szerződés tárgyát (úgy, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelmény teljesülése egyértelműen megállapítható legyen),

    c) mennyiségét,

    d) a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont év, hónap, nap megjelöléssel),

    e) továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

    A referenciát a Kr. 23. § szerint kell igazolni, figyelemmel a 22. § (5) bek.-re.

    M.2.) A Kr. 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

    A szakemberek bemutatása során csatolandók:

    a) szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (Az önéletrajzból a szakmai tapasztalatnak, adott esetben a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói névjegyzék számának egyértelműen ki kell derülnie, a párhuzamos szakmai tapasztalatok csupán egyszer kerülnek figyelembe vételre);

    b) szakemberek képzettségét/végzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata;

    c) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat.

    Amennyiben az adott szakember már felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, úgy ajánlatkérő a regisztrációhoz szükséges feltételek vizsgálata helyett elfogadja a regisztrációról szóló Miniszterelnökség által kiadott határozat másolatát.

    Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevont szakemberek felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói regisztrációval a szerződés megkötéséig rendelkezni fognak. A nyilvántartásba-vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő - amennyiben kihirdetésre került - a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval köti meg a szerződést.

    A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

    Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7), (9) és (11) bek.-ei és a Kbt. 69. § (11) bek. is irányadó.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    M.1.) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb hat éven (72 hónapon) belül megkezdett

    M1.1) összesen legalább 1000 db építési beruházás és/vagy szolgáltatás megrendelés és/vagy árubeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárás jogszabály által feljogosított szerv részére történt minőségellenőrzése és/vagy szabályossági ellenőrzése és/vagy utó- és/vagy utólagos ellenőrzése és/vagy közbeszerzési eljárás auditálása és/vagy közbeszerzési eljárás bonyolítása tárgyú referenciával;

    M1.2) összesen legalább 350 db közbeszerzési eljárásban kötött szerződés módosításának jogszabály által feljogosított szerv részére történt előzetes (folyamatba épített) ellenőrzése és/vagy utó és/vagy utólagos ellenőrzése és/vagy szerződésmódosítás elkészítése tárgyú referenciával;

    M1.3) összesen legalább 1 db közbeszerzési-jogi témájú oktatás tárgyú referenciával.

    Ajánlattevő tárgyi alkalmassági követelménynek való megfelelését több szerződéssel is igazolhatja.

    Valamely referencia akkor minősül a referencia időszakban teljesítettnek, amennyiben a teljesítés időpontja a vizsgált időszakra esik.

    M.2) Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább összesen 4 fő szakemberrel, akik az alábbi követelményeknek megfelelnek:

    M.2.1) legalább 1 fő vezető szakértővel (több szakértő irányítása egyidejűleg), aki regisztrált felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó vagy a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói regisztrációhoz szükséges, a 14/2016. (V. 25.) MvM rendelet szerinti feltételeknek megfelel, továbbá legalább 60 hónap közbeszerzési-jogi ellenőrzésben szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik.

    M.2.2) legalább 2 fő szakértővel, aki jogi szakvizsgával rendelkezik,

    M.2.3) legalább 3 fő szakértővel, aki regisztrált felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó vagy a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói regisztrációhoz szükséges, a 14/2016. (V. 25.) MvM rendelet szerinti feltételeknek megfelel, továbbá legalább 36 hónap közbeszerzési-jogi ellenőrzésben szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik.

    Az M.2.2. pont körében bemutatható az M.2.1) és M.2.3) pontokra bemutatott szakemberek. Az M.2.1) és M.2.3) pontra bemutatott szakemberek között átfedés nem lehetséges.

    Ajánlatkérő a felhívás III.1.3) pontja tekintetében rögzített közbeszerzési-jogi ellenőrzésben szerzett szakmai tapasztalat alatt a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet III. fejezet 23. pontja szerinti a központi koordinációs szerv, illetve a közreműködő szervezet hatáskörébe utalt és / vagy a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 36. pontja szerint az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter, illetve az irányító hatóság hatáskörébe utalt, valamint a 46/2011. (III.25) Korm. rendelet, illetve a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet szerinti a közbeszerzésekért felelős miniszter hatáskörébe utalt, továbbá a 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet szerint a hitelesítést végző szerv hatáskörébe utalt közbeszerzési-jogi ellenőrzési tevékenységeket érti.

    Uniós audit alatt az EUTAF, OLAF, Európai Bizottság és egyéb uniós ellenőrző szervek által folytatott eljárást érti ajánlatkérő.


   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
    Contract performance conditions:

    Késedelmi/hibás teljesítési/meghiúsulási kötbér: a szerződéstervezet szerint.

    Előleg-visszafizetési biztosíték: (szállítói előleg igénybevétele esetében): 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 118/A. § (2a) bekezdése szerint. Az előleg-visszafizetési biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján.

    Ajánlatkérő a szerződést KÖFOP-3.2.4-15-2016-00001 forrásból finanszírozza, a finanszírozás módja várhatóan szállítói finanszírozás. A támogatás intenzitása: 100 % Fizetés: Kbt. 135. § (1), (4)-(6) bek., a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint, részszámlák: havonta. Előleg: 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet 119. § (1) bekezdés a) pontja alapján.

    Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: Forint (HUF).

    A részleteket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.


   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
    Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2018-03-20
   Local time: 11:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   HU
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2018-03-20
   Local time: 11:00
   Place:

   Kuczora Ügyvédi Iroda (1054 Budapest, Alkotmány utca 12 Fszt. 1. tárgyaló).


   Information about authorised persons and opening procedure:

   Ajánlatkérő a bontási eljárást a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdésében foglaltak szerint folytatja le.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
  Electronic payment will be used
 3. Additional information

  Ajánlatkérő a Kbt. 98. § (3) bek. alapján fenntartja a jogot HNT eljárás indítására a keretösszeg kimerülése esetén a felhívás II.2.4) 1-4. pontjában meghatározott feladatok további megrendelése érdekében, jelen közbeszerzéssel azonos szerződéses feltételek alkalmazása mellett.

  Értékelés:Ár szempont alszempontjai:

  1-4. feladatok óradíja (nettó HUF/óra) 50

  5-8. feladatok óradíja (nettó HUF/óra) 10


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
   Riadó u. 5.
   Budapest
   1026
   Hungary
   Contact person: 1026
   Telephone: +36 18828594
   E-mail: dontobizottsag@kt.hu
   Fax: +36 18828593
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
   Precise information on deadline(s) for review procedures:

   A jogorvoslati kérelmek benyújtására a Kbt. 148. §-ában rögzítettek vonatkoznak.


  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

   A jogorvoslati kérelmek benyújtására a Kbt. 148. §-ában rögzítettek vonatkoznak.


   Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
   Riadó u. 5.
   Budapest
   1026
   Hungary
   Contact person: 1026
   Telephone: +36 18828594
   E-mail: dontobizottsag@kt.hu
   Fax: +36 18828593
 5. Date of dispatch of this notice
  2018-02-08

Other tenders from Hungary за for this period

Repair and maintenance services Source: TED

Human resources management consultancy services Source: TED

Building-cleaning services Source: TED

Software support services Source: TED

Publishing services Source: TED